Nyheter

kommunevåpen 2Eierskapsmeldingen kan leses her.

26.10.2017

Sakspapirer 225. april vedtok kommunestyret ny strategisk næringsplan for Tynset kommune. Planen gjelder for perioden 2017 til 2021. Det skal i denne perioden foretas en årlig gjennomgang av planen for å vurdere status på næringsarbeidet i forhold til målene som er vedtatt. Planen er lagt ut under linken «næring» på kommunens hjemmeside.

04.05.2017

Sakspapirer 2

Det arbeides for tiden med en gjennomgang og revisjon
av strategisk næringsplan for Tynset kommune. Forslag til
ny plan skal legges fram for kommunestyret i februar 2017. Kommunen ønsker innspill til planen fra næringslivet på Tynset
og det inviteres derfor til åpent møte tirsdag 31. januar
kl. 19.30 i Veslesalen, Tynset rådhus.
 På møtet vil et utkast
til ny plan bli presentert av den politiske komiteen som har fått oppdraget med å revidere planen, og det er ønskelig med innspill og kommentarer til denne. Vel møtt til alle interesserte!

 

23.01.2017

Generalforsamlingen i Abakus samlet i EngerdalOla Næsheim startet selskapet i 2001 og har nå gått over i pensjonistenes rekker. For å sikre kompetansen Abakus har innenfor offentlige anskaffelser har 11 kommuner gått inn og kjøpt Næsheims aksjer. Hver kommune har lik eierandel.
Det åpnes for at flere offentlige virksomheter kan bli medeiere.

De 11 kommunene er: Alvdal, Tynset, Folldal, Os, Tolga, Røros, Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot, Rendalen, og Trysil.

Tirsdag 23.juni avholdt de nye eierne generalforsamling.


 

25.06.2015

planarbeidStrategisk næringsplan for Tynset kommune ble vedtatt av kommunestyret 23.02.10 og gjelder for perioden 2009-2014.

Les dokumentet her

19.04.2012

kommunevåpenReiselivsstrategi for Tynset kommune i perioden 2011-2015 ble vedtatt av kommunestyret 16.12.2010. Vedtatt reiselivsstrategien finner du her 

12.10.2011