Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

 

Koordinerende enhetDet finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. (J.fr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3) 

 

Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial og/eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

 

Koordinerende enhet har det overordnete ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

 

Overordnet ansvar for individuell plan innebærer blant annet at enheten skal:

 

 

·        Motta meldinger om behov for personlig koordinator og individuell plan.

·        Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med 

         individuell plan.  

 

Brosjyre Koordinerende enhet Informasjon om individuell plan  
Henvendelse om koordinator og individuell plan (skjema)

 

 

 

Nyheter

Kontaktinfo - Koordinerende enhet

E-post 

- Tlf 62 48 50 00

Systemkoordinator 

Irene Strand

- Tlf 62 47 10 84

- Mobil 901 47 166