Økonomi og skatt

økonomi4Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. Skatteetaten for Nord-Østerdal har kontor på Tynset.

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten. Spørsmål vedr. dette kan rettes til Skatteoppkreveren i Tynset kommune, Tore Knudsen , med kontor i Kommunehuset.
Tlf. 62 48 50 00.

Kommunen har også ansvar for fastsetting av eiendomsskatt i kommunen. Henvendelser vedr. eiendomsskatt rettes Servicetorget.

Les mer om eiendomsskatt Bolig og eiendom.

 

Nyheter

Kontaktinfo - Økonomi og skatt

Økonomisjef 

Arild Vik 

- Tlf 62 48 50 20

Regnskapsleder  

- Vidar Mortensen

- Tlf 62 48 50 22

- Mobil 917 07 967

Skatteoppkrever  

- Tore Knudsen

- Tlf 62 48 50 21

 

Personer som tilhører enhet

 

e-post fakturamottak

Lenker - økonomi og skatt