Andre kartløsninger på web

Kartløsning Beskrivelse Link
NVDB - nasjonal vegdatabank NVDB - nasjonal vegdatabank. regi av Statens vegvesen er det utviklet en nasjonal vegdatabank - NVDB. Databasen og informasjonssystemet inneholder vegnett fra Kartverket, men inneholder også mange former for vegfaglig informasjon som f.eks. trafikkdata (ÅDT), vegdekke, trafikkulykker, skred mot veg. Klikk her
Kart i skolen Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.

Klikk her
Visveg En kartløsning fra Statens vegvesen der man kan planlegge en kjørerute fra A til Å. Klikk her
Norge i bilder På denne portalen kan du få opp de siste flybilder (ortofoto) over hele landet. Det er muligheter for å søke på adresser for et raskt oppslag. Klikk her
Se eiendom

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen – Norges offisielle eiendomsregister.

Klikk her

Publisert av: Tone Fiskvik
07.01.2014