Nyheter

Kultur for læring 15. august deltok alle ansatte ved skolene i Nord-Østerdal på felles fagdag om Kultur for læring. Professor Thomas Nordahl la fram resultater fra første runde med kartleggings-undersøkelser og knyttet Kultur for læring til internasjonal forskning om forbedringsarbeid.

4. oktober gjennomførte vi dette skoleårets første nettverkssamling på Tynset. Lars Myhr foreleste om forventninger og profesjonelle læringsfellesskap. Alle skolene i N-Ø møtte med sine ressursgrupper, PPT og skoleeier var representert. Neste samling er 20. november.

Skolene arbeidet i vår med analyse av egne data og utvikling av tiltak i for kollektiv kompetanseutvikling. Arbeidet er samlet og skal presenteres i en felles katalog i Kultur for læring. Dette viser hvilke områder skolene jobber med, for å legge til rette for et bedre læringsmiljø for elevene våre.

 

Skolenes satsingsområder:

Fåset skole og barnehage  Kvikne skole og barnehage
Tylldalen skole Tynset barneskole
Tynset ungdomsskole

 

Gøril Storeng, Rådgiver - skoleutvikling

29.09.2017

Ballongrakett Kvikne skole 3_2.jpg nyhetsbildeDa 5. klasse jobbet med temaet Instruksjoner og lister, fant vi oppskrift i boka på hvordan vi kunne lage en ballongrakett. Dette måtte selvfølgelig prøves. Gruppene jobbet ivrig med oppgaven, og det var gøy å se at rakettene fungerte kjempebra. De prøvde og feilet litt, og konklusjonen var at det er lurt å følge instruksjonene, da ble det best resultat. Se bilder her

26.04.2017

Kontaktinfo - Skole og utdanning

Epost 

 

 Utdanningssjef 

- Bent Kvisle

- Tlf 62 48 50 42

- Mobil 909 34 774

 

Rådgiver 

- Gøril Storeng

- Tlf 62 48 50 40

- Mobil 913 96 405

 

Rådgiver 

- Kjell Olav Høistad

- Tlf 62 48 50 43

- Mobil 957 77 428

 

Konsulent 

- Liv Randi O. Eggestad

- Tlf 62 48 50 44

- Mobil 958 87 615

 

Kontaktinfo til skolene