Hva er levende landbruk?

Levende landbruk 2 levende landbruk 3

Levende Landbruk er et 4-årig prosjekt i Tynset og Alvdal kommuner. TINE, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving er leverandører av prosjektet

 

Visjon:
Prosjektet har som mål å høyne gårdbrukernes kompetanse og yrkesstolthet og bidra til at samfunnet lokalt og nasjonalt føler respekt og stolthet over landbruket og kulturlandskapet i kommunene

 

Hovedmål:
Alvdal og Tynset kommuner skal fortsatt ha et aktivt og levedyktig landbruk i framtida, gjennom å videreutvikle landbruket og bedre utnyttelsen av de totale tilgjengelige landbruksressurser. Dette gjelder både kjøttfè og mjølkeproduksjon
 

Veiledningspakkene vil bli skreddersydd, innen visse rammer, ut fra den enkelte produsent sine ønsker og behov. Dette avklares på det første besøket. Aktuelle tema er:


• Bedriftsledelse
• Produksjonsoptimalisering
• Økonomisk rådgiving
• Rådgiving ifm. generasjonsskifte
• Omgjøring, påbygg, nybygg av driftsbygninger
• Utmarksbeiting
• Styrket grovfôrproduksjon
• Med mer…

 

Det benyttes et bredt spekter av rådgivere/ressurspersoner inn i prosjektet fra TINE, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Østerdal, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 

Påmelding til prosjektet, eventuelt interesse, kan meldes inn til:
 

• TINE Medlemstelefon 815 02 000
• levende.landbruk@live.com
• Landbrukskontoret
• Prosjektleder Rune Aas tlf. 908 53 635

 

 Følg med på prosjektet Levende landbruk på vår facebook side

     

facebook logo

Publisert av: Tone Fiskvik
08.04.2014