Aktivitetskort

Idrett og mosjon3Det er vedtatt en prøveordning med Aktivitetskort i Tynset kommune for 2015.  Ordningen kan gi kontingentstøtte til barn og unge i alderen 6 – 18 år i Tynset kommune som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktivitet. Retningslinjer  Søknadsskjema

Publisert av: Tone Fiskvik
21.01.2015