Brukerråd Kulturtjenesten

 

 

Brukerrådet består av følgende medlemmer: 

 

Randi Arnestad

Kjersti Haga vang

Mali Ruud Rehder 

Sigrunn Wangen

Mali Hauen (representant for ansatte)

27.03.2015