85 på kickoffdebatt om utvikling av Tynset tettsted

paneldebattArkitekt og byplanlegger Peter Butenschön startet med et faglig foredrag som fikk tynsetingene til å se på Tynset med friske øyne. Han satte tankene i sving hos alle i salen, og la grunnlag for et stort engasjement i debatten som fulgte. Det ble en livlig debatt med mange kreative innspill om hvordan man kan gjøre Tynset tettsted mer attraktivt, også fra salen. Innspillene tas med videre
                            inn i planarbeidet for Tynset sentrum. Planavdelingens  

                            oppfølgingsmøte blir mandag 27. april.

 

I panelet satt Berthan Aashaug (Tynset næringsforening), Sigurd Hansmoen (Tynset bondelag), Erlend Kvittum Nytrøen (De unges råd), Arne Sandbakken (erke-tynseting) og Peter Butenschøn (arkitekt og byplanlegger). Debatten ble ledet av ordfører Bersvend Salbu.

 

paneldebattpublikum og tonebutenschøn

Publisert av: Ellen Lie
17.04.2015