Lag og foreninger

Med forbehold om endringer vi ikke har fått beskjed om.

Dersom dere finner feil, ta kontakt med Tynset kommune, servicetorget,

e-post, tlf 62 48 50 00.

 

Tilskuddsportalen

 

SANG, MUSIKK OG DANS
Alvdal Tynset Janitsjarkorps 

Asbjørn Lunsæter

Tynset 905 48 183
Brydalen-Finstad Sanglag Tore Jevnaker Rendalen 957 86 902
Fåset Musikklag Else Signy H. Kletvang Fåset 905 92 502
Kvikne Hornmusikk Stein Ove Nymoen Stai Kvikne 950 46 421
Fåset Skolekorps Beate Opdal Sundmoen Fåset
Kvikne Skolemusikk Pål Strand Kvikne

924 10 800

Kvikne Songlag Tor Granvold Kvikne 958 83 671
Mannskoret Ljom Per Kristian Bangen Tynset 951 39 497
N-Ø Symfoniorkester Simen Simensen Tolga 996 91 913
Seniordansen Anne Sund Tynset 909 79 295
Tynset Soul Children Gunhild Lorentzen Tynset 907 58 741
Tylldalen Blandakor Grethe Kristin Graven Tynset

994 02 531

Tynset barne- og ungdomskor Marit Lindberg Tynset 905 21 723
Tynset Blandetkor Tone Qvam Tynset 971 79 152
Tynset Damekor Tone Dalløkken Tynset 959 86 816
Tynset Jazzklubb Eirin Lien 482 70 536
Tynset Pensjoniskor Elisabeth Sandbakken Tynset 911 75 509
Tynset Skolemusikkorps Guro Nyhus Tynset 957 07 668
Tynset Spelemannslag Roar Selboe Tynset 918 14 078
Tynset Toraderen Jarne Storås Tynset 907 94 570
Tynset Trekkspillklubb Erling Brekken Tynset

90513467/

62480805

TEATER

Teatralis, Tynset barneskole ved Tynset

pedagogiske senter

 

Karin Lervang

Tynset 62 48 58 90

Tynset barne- og

ungdomsteater

Tone Mobakken Tynset

62481575/

90920271

IDRETT OG FRILUFTSLIV
Brydalen Idrettslag Ingrid Bakken Brydalen 994 95 854
Fåset Idrettslag Einar Kverneggen Fåsetbrua Søndre 970 80 874
Hlnyr Islandshestforening Trond Leet Fåset 62 48 13 65
Gå-på IL Ingrid Gardseth Tynset 959 21 691
Kvikne Idrettslag Kjetil Frengstad Kvikne 410 21 496
Kvikne løypelag Harald Svergja Kvikne 909 43 519
LHL Trimmen Bjarnhild Aspås Tynset 913 87 217
NMK Tynset e-post Henrik Helsaa Tynset 469 68 675
N-Ø Travlag

Guri Grimsgård

Alvdal 905 71 345
Savalen sykkelklubb Odd Arve Gjelten Fådalen 419 31 190
Savalen Vannsportklubb Roar Bangen Tynset 994 12 186
Savalen Skiarena Sverre Jenssen Tynset 907 75 415
Tron Volleyballklubb Ole Albert Dalen Tynset

930 49 720

Tunna Idrettslag Stian Brennhaug Tynset 958 56 984
Tylldal Idrettslag

Halvor L. Wang Leder

Trude Aasheim 

Tylldalen

901 83 031

918 21 919

Tynset Badmintonklubb Embret Nordseth Tynset 932 27 209
Hesteriket Ingrid Sandanger Tynset 948 93 203
Tynset Idrettsråd Ken Olav Philips Tynset 951 32 963
Tynset Friskliv (TIF)

tif-friskliv@tynsetidrett.no

Tynset

62 78 10 00 

Tynset Idrettsforening

Tynsethallene

 

Tynset

62 48 08 80

 

Tynset I.L Jon Bråthen
Tynset Jeger- og Fiskeforening Lars Andreas Kvisle Tynset 909 56 682
Tynset Flyklubb Svein Ellingvåg Tynset

909 17 582/

62 48 05 64

Østerdal Fuglehundklubb Jøran Meås Tynset 971 90 941
Tynset og Omegn Hundeklubb Hege Vangen Alvdal 927 29 576
Tynset Judoklubb Mahdi Hassan Tynset 419 35 072
Tynset Teakwondoklubb Trine Økseter Knudsen Tynset 473 10 475
Tynset og Alvdal snøscooterforening Roar Nilsen Tynset 913 96 420
Tynset Turlag

Bernt Robert Hansen

Tynset 901 66 595
BARN OG UNGDOM
Brydalen Ungdomslag

Nicolay Venstad

Brydalen 478 07 095
Hobbyklubb, Tynset Marianne S. Støen Tynset 994 87 151
Jutulen 4H  Inger Marie Hokstad Tylldalen 992 25 187
Kvikne Ungdomslag Kurt Olav Fossum Kvikne 454 05 458
N-Ø.  Paintball e-post Tynset
Tron Ungdomssenter tron.us@online.com Tynset 954 25 709
Tynset KFUK-KFUM-speidere Kristen Bay Tynset 996 26 856
Sammen i Brydalen Inger Elise Næss Brydalen 952 33 621
Sparken 4H

Emilie Bekkely Hagen

Elisabeth Bekkely Hagen

Tynset

 

977 41 293

Åpen Hall Stein Kaasin Tynset 456 61 688
KUNST OG HISTORIE
Motorhistorisk klubb i NØ Tore Torud Tylldalen 917 21 266

Nordøsterdalmuseet,
Ramsmoen
 

Jorunn Elise Gunnestad Tynset

996 96 126

Nord Østerdal Forsvarsforening

Torleif Beitrusten

Per Oldertrøen

Tynset

950 34 155

909 54 533

Tylldalen bygdetun Grete Kvernmoen Tylldalen 952 02 416
Tynset museums- og historielag Magni Grue Tynset

476 02 908 

Tynset Bygdemuseum Jorunn Elise Gunnestad Tynset 996 96 126
Tynset kunstlag Per Roger Bekken Tynset

980 99 492

Kvikne Historielag Arne Bekken Kvikne 975 40 206
SKYTTERLAG
Fåset skytterlag Stein Graneng Fåset 959 45 935
Fåset pistolklubb Ronny Storå Tynset

971 79 116

Kvikne skytterlag - e-post Iver Nymoen Kvikne 906 65 659
Lonås skytterlag Nils Tormod Mælen Tynset 905 84 479
Tylldalen skytterlag Vinjar Nytrøen Tylldalen 916 65 896
Tynset skytterlag Per Kristian Bangen Tynset 480 60 282

SAMFUNNSHUS OG ANDRE 

KULTURBYGG 

A/L Gimle

 

Utleie

Gjerterud Graneng Westum

Jan Grimsgård

Fåset

991 07 316

907 74 590

A/L Heim Roger Øvereng Tynset

917 02 785

Bjørklund Anne Gerd Bobakk Skogstad Kvikne 941 73 471
Brydalen kirke Inger Elise Næss Brydalen 952 33 621
Demring Grendehus Odd Arne Rønning Tynset

62 48 45 53/

412 50 866

Evangeliehuset Randi Ekeberg Tynset 482 78 364
Folkvang Grendehus Irene Hodal Tynset 99 55 40 02
Fålund Grendehus Berit Sjaavik Tynset 91 33 95 26
Glomtun Neby Bjørnar Pedersen Tynset

918 17 927

Huslaget Skoglund Svein Magne Storaas Kvikne 62 48 40 40
Huslaget Solvang Kjetil Moen Tynset 92 02 11 62
Kirkene i Tynset Kirkekontoret Tynset 62 48 55 60
Kvikne Kirke Egil Ween Kvikne 918 50 825
Kjæreng Grendehus Håkon Fiskvik Tynset 901 23 573
Kvikne Samfunnshus

Styreleder: Arnold Fossum

Utleier: Kari Beate B. Rønning

Kvikne

951 56 552

 

918 10 386

Lonås Grendehus Kristian Vangen Tynset 909 48 658
Midtvang Grendehus Nikolay Venstad Brydalen 911 30 223
Tylldalen Kirke Siv Nytrøen Reiten Tylldalen 469 30 740
Tylldalen Samfunnsås Arne Eggen Tylldalen 957 33 688

Tynset Kirke 

Tynset menighetshus

Bjørn Tore Grutle Tynset 62 48 14 91

VELFORENINGER, STIFTELSER 

M.M 

Auma Vel Michel Kruithof Alvdal

909 88 904 

Brydalen bygdeutvalg Siri K. Storrøsten Brydalen 909 40 042
Haverslia Borettslag Oddbjørn Flatgård Tynset 930 41 213
Lillebekkmoen velforening Per Sverre Hagen Tynset 971 42 254
Måssåegga Vel May Wenche Høistad Tynset 414 40 942
Savalen Natur og Velforening Olav Odden Alvdal 911 75 468
Tylldalen Bygdeutvalg Halvor Horten Tylldalen 905 54 071
Ulset Vel Jostein Grue Kvikne
Viltkroken Vel Bjørn Brandsnes Tynset 62 48 23 25
Yset Vel Anne Gerd Bobakk Skogstad Kvikne 941 73 471
VOKSENOPPLÆRING
Bygdefolkets studieforbund Eli P. Lund Tylldalen 62 48 60 25
Folkeuniversitetet Tynset Per Halvorsen Tynset 62 48 13 55
Hedmark Idrettskrets E-post Hamar 62 54 26 00
Hedmark Musikkråd E-post Hamar 930 45 016

HUSFLID OG 

SANITETSFORENINGER 

Brydalen Husflidslag Ingeborg Heggem Brydalen 903 66 436
Brydalen Sanitetsforening Inger Elisa Næss Brydalen 952 33 621
Kvikne Husflidslag Kirsten H. Lund Kvikne 974 33 655
Kvikne Sanitetsforening Grete Odden Kvikne 62 48 41 22
Tylldalen Sanitetsforening Tylldalen
Tynset Husflidslag Eldbjørg G Kalbækken Tynset 992 99 697
FAGLAG I LANDBRUKET
Bjørklund og Kvikne Bondelag Rainer Heilmann Kvikne 934 43 554
Fåset Bygdekvinnelag Anne Liv Midtdal Tynset 62 48 01 51
Glommen Skog i N-Ø Per Hermann K Hansæl Tynset
Kvikne Sau- og Geiteslag Mona Malvik Arntzen Kvikne 976 56 677
Lonåsen Bygdekvinnelag Ingrid Lunåsmo Tynset

62 48 49 34

950 65 375

N-Ø lokallag av NØLL

(Norsk ølologisk landbrukslag)

Dag Øystein Jordet Vingelen 913 83 846

Tolga og Tynset Bonde-

og småbrukarlag

Geir Morten Brekken 951 56 551
Tylldalen Bondelag Ronny Hogstad Tylldalen 481 24 173
Tylldalen Bygdekvinnelag Synnøve Viken Røe Tylldalen

911 75 487 

Tylldalen Hagelag Ruth Elin Eggen Tylldalen 991 65 408
Tynset Bondelag Sigurd Hansmoen Tynset 970 89 909
Tynset Sau- og Geiteslag Per Erik Oldertrøen Tynset 911 55 328
Nord-Østerdal Forsøksring Vidar Westum Tynset 62 48 07 22

ANDRE KULTUR- OG 

INTERESSEORGANISASJONER 

ADHD Norge Hedmark, Sagatunvegen 47a, 2317 Hamar e-post Hamar 411 31 484
Alvdal/Tynset RC-klubb Ronny Hoel Tynset 909 20 284
AUF i Nord Østerdal Marius Næverdal Tynset 970 31 121
Diabetesforbundet Nord Østerdal Leif Håvard Henriksen Tynset 902 00 317

Foreningen for brystkreftopererte

i Nord Østerdal

Oddny Kvalvik Alvdal 906 37 990
Fåset Brigdeklubb Bjørn Støholen Tynset 62 48 00 89
Human Etisk Forbund May Lahuerta Tynset 948 23 748
Kvikne Pensjonistforening Nils Sverre Øien Tynset

907 91 031

LANur (Datatreff) e-post 952 22 526
LHL Tynset Hans Tuveng Tynset 974 20 735
Lions Tynset Per Kristian Bangen Tynset 480 60 282
Mental Helse Tynset, Alvdal og Tolga Magne Haug Tynset 902 58 970
Motorførernes Avholdsforbund NØ Ivar Eftevand Tynset

62 48 01 06

918 62 234

NAF avd. Røros og NØ E-post
Norsk Cøliakiforening NØ Mona Odde Tynset 924 66 245
Norsk Folkehjelp Torill Livden Tynset 62 48 45 76
Norsk Thyreoideaforbund NØ Unni Trondsen Tynset

62 48 17 79

901 03 056

NØ Paintball E-post 952 22 526
Tynset Rotary Brynhild Nygård Tynset
Tynset Bridgeklubb Geir Hoel Tynset 959 81 528
Tynset Normisjon Liv Paula Sørhus Tynset 959 71 190
Tynset og Omegn Hundeklubb Hege Vangen Alvdal 957 27 596
Tynset Pensjonistforening Erik Kindølshaug Tynset 911 75 459
Tynset Pinsemenighet E-post Tynset 62 48 07 79
Tynset Redd Barna Guri Solvang Tynset 419 34 226
Tynset Revmatikerforening Erik Kindølshaug Tynset 911 75 459
Tynset Røde Kors Hjelpekorps Kontaktinfo Tynset
VILLREINOMRÅDER

Forollhogna villreinområde 

Villreinnemnda for Forollhogna Hallvard Urset Tolga 481 16 318
Villreinutvalget for Forollhogna Hallvard Urset Tolga 481 16 318
Knutshø villreinområde
Folldal fjellstyre E-post Folldal 62 49 00 06
Villreinnemnda for Knutshø Eli Grete Nisja Oppdal 72 40 18 24
GRUNNEIERLAG
Aumdalen Havne og grunneierlag Hanne Maageng Olsen Tynset 415 16 830
Brekka-Ripan grunneierlag Henning Alme Tynset 901 15 864

Bjørgan/Ween/Frengstad utmarkslag 

e-post 

Stein Arnt Stai Kvikne 918 30 380
Botnan/Berg/Botnan e-post Torfinn Fossum Berkåk
Brydalen utmarkslag Ole Bjarne Grindal 913 96 411
Burufjellet  e-post Steinar Munkhaugen Orkelbogen
Eidsfjellet Sameien e-post Bjørn Finstad Rælingen
Falningsjølia e-post Ingar Frengstad Kvikne 907 21 911
Flatfjellet Sameie John Stenrud Kvikne 481 64 311
Fosslia grunneierlag Aksel Haagaas Tynset 916 21 816
Fåset/Fådalen grunneierlag Vidar Westum Tynset 911 56 085
Grytdalsetra  e-post Eldbjørg Kristin Hov Soknedal 975 75 928
Grønnfjella-Havern grunneierlag Ivar Bekkevoll Tynset 480 28 918
Grønntjønnan Sameie  e-post

Anders Holm

v/Ganto eiendom AS

Høvik 900 76 020
Innerdalen Sameie  e-post Torsten Fleck-Baustian Lillesand 480 85 890
Innerdalsfeltet  e-post John O. Halgunset Innset
Innset Utmarkslag  e-post Hallgeir Haugen Innset 464 22 208
Kvikne fjellstyre  e-post Arnold Fossum Kvikne 62 48 40 53
Kvikne utmarksråd Jon Stenerud Kvikne 481 64 311
Kviknebrona fjellsameie e-post Bård Bjørsagård Kvikne

Kvikneskogen Grunneierlag AB 

e-post 

Helge Bakke Tynset 62 48 07 45
Kvikneskogen vest  e-post Geir Atle Bobakk Kvikne 906 89 911
Lonåsen utmarkslag Eystein Lunåshaug Tynset 906 63 638
Magnildalen Utmarkslag Jarne Storaas Tynset 907 94 570

Magnillkroken/Fjellenglia Jaktfelt 

e-post 

Arne Magne Lunaas Tynset 971 85 204
Nappsjølia Sameie  e-post

Nils-Ivar Børli

1404 Siggerud 971 57 670
Nedre Dølvad  e-post Svein Magne Storaas Kvikne 909 89 096
Nordskogen grunneierlag  e-post Svain Magne Storaas Kvikne 909 89 096
Nytrøa grunneierforening Per Sverre Aaen Tynset 907 43 938
Nyvangdalen-Slettåsen-Kroklia Egil Magnar Stubsjøen Tynset 62 48 49 13
Nåvfeltet  e-post Kåre Jan Flotten Rennebu 481 07 217

Odden/Prestlien Grunneierlag 

e-post

Esten Odden Kvikne 995 39 857
Rødalen jaktfelt Halvor Hektoen Tynset 481 04 844
Stubsjøen villstellområde Svein Dolven Tynset 481 20 403
Tunna-Fåa Vidar Westum Tynset 911 56 085
Tylldalen grunneierlag Ola Engen Tylldalen 468 20 410

Tynset utmarksråd

E-post Tynset 413 70 236
Tynset vestre grunneierlag Esten Vingelen Tynset 928 24 440
Tynset østre grunneierlag Nils P. Hagen Tynset 450 05 840
Ulvmoen grunneierlag Jan Gunnar Botnan Kvikne 481 57 790
Vollan Utmarkslag  e-post Magne Torleif Rønning Kvikne 944 89 517
ORGANISERTE BEITELAG
Aumlia beite- og sankelag Hans Seim Tynset 995 46 116
Bondåsen-Moanlia sankelag Jan Håkon Moen Tynset 905 20 324
Fåset sankelag BA Henning Alme Tynset 901 15 864
Gammeldalen sankelag Erling B. Semmingsen Tynset 62 48 19 00
Gløtdalen sauhamnelag Håkon Ligård Alvdal 480 45 473
Gløtåsen-Bratthøa sankelag Mali Hauen Alvdal 915 98 315
Kvikne Vestfjell beitelag Jon Erling Arntzen Kvikne 913 23 319
Kvikne Østfjell beitelag Harald Svergja Kvikne 909 43 519
Lonås Beitelag Cathrine H. Fodstad Tynset 473 75 561
Mehøa saubeitelag Stein Sorknes Tynset 915 38 786
Tunndalen-Børstuvola Sigurd W. Stølan Tynset 959 86 838
Tylldalen sankelag Roar Moen Tylldalen 906 83 664
Tynset beitelag Inger Johanne Eggen Tynset 944 98 153
Åsan- Lonsjølia beitelag Roger Øvereng Tynset 917 02 785

Publisert av: Tone Fiskvik
08.06.2015