Adresseprosjektet - Status vår 2017

AdresseprosjektAlle stolper for vegnavnskilt er satt opp.

Arbeidet med å montere veinavnskilt på stolpene blir avsluttet snart.

Arbeidet med tildeling av adressenummer til det enkelte bygg har blitt mer arbeidskrevende enn forventet, en eksakt sluttdato er derfor vanskelig å fastsette. Dette skyldes blant annet at det har

                            dukket opp en del uforutsette tekniske problemer i kartverket.

Vi prioriterer områder for forretning- og industri, samt nye boligfelt. Disse vil bli tilskrevet fortløpende med informasjon om ny gateadresse og riktig nummer så fort dette er på plass.

En rekke områder for forretning, industri og bolig har blitt tilskrevet. Det blir stadig jobbet med å få enda flere vegadresser på plass.

Kommunen vil varsle folkeregisteret og derigjennom andre offentlige registre om ny adresse. Private kontakter må man varsle selv.

 

18.04.2017