Oppreisningsordning Tynset kommune

Tynsetkom-blaa-kvit.vŒp.blŒTynset kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere omsorgsplasserte barn som har opplevd overgrep eller uverdige omsorgsforhold. Dette under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-og verneskoler eller i fosterhjem, i regi av Tynset kommunes barnevern i perioden 01.01. 1954 til 01.01 1980. Ordningen gjelder til 1.oktober 2018.

For mer informasjon om ordningen, se www.oppreisningsordning.no, eller ta kontakt med sekretariatet på telefon 48 12 02 59.

 

Informasjon om ordningen kan også hentes på servicetorget, Tynset kommune.

Publisert av: Tone Fiskvik
12.02.2018