Tynset kommunes skjema

Forklaring til bruk av skjemaene i tabellen nedenfor

 

Barn - familie - skole

Hent Skjema  

(word) 

Hent skjema  

(pdf)

Elektronisk Info

Søknad om barnehageplass

(elektronisk)

min.e-kommune.no/tynset_kommune/veiledere/ Søknad om barnehageplass
Søknad om barnehageplass Barnehagesoknad 2014-2015 Barnehagesøknad 2014-2015 Søknad om barnehageplass info på hjsida

 

 

 

Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen 2017/2018

 

 

Skjema søknad om redusert foreldrebetaling  fra august 2017

 

Skjema søknad om redusert foreldrebetaling  fra august 2017

Søknad om plass i SFO-

Tynset barneskole

SFO barneskolen SFO barneskolen

Søknad om plass i SFO-

Tylldalen skole

SFO Tylldalen skole SFO Tylldalen skole

Søknad om plass i SFO-

Fåset skole og barnehage

SFO Fåset skole] SFO Fåset skole]

Søknad om plass i SFO-

Kvikne skole og barnehage

SFO Kvikne skole SFO Kvikne skole

Tynset Pedagogiske senter
C Søknad spesialundervisning i dramagruppe

C Søknad spesialundervisning i dramagruppe 270117 C Søknad spesialundervisning i dramagruppe 270117

Tynset Pedagogiske senter

A Søknad spesialundervisning for voksne

A Søknad spesialundervisning for voksne 270117 A Søknad spesialundervisning for voksne 270117

Tynset Pedagogiske senter

B Søknad spesialundervisning i interkommunal gruppe

B Søknad spesialundervisning i interkommunal gruppe 270117 B Søknad spesialundervisning i interkommunal gruppe 270117
Innmelding av elev til 1. og 8. klassetrinn
Innmelding elev 1.-8. trinn Innmelding elev 1.-8. trinn
PPT - Melding til PP-tjenesten MELDING TIL PPT MELDING TIL PPT
PPT - Individuell opplæringsplan - barnehage PPT opplæringsplan barnehag PPT opplæringsplan barnehag
 
PPT - Henvisning til logoped (voksne)
Henvisning til BUT (Barne- og ungdomsteam) HENVISNING TIL BUT HENVISNING TIL BUT
Søknad om time Tynset sansesenter Søknad time Tynset Sansesenter Søknad time Tynset Sansesenter
Sosiale tjenester

Hent skjema 

(word)

Hent skjema 

(pdf)

Elektronisk Info
NAV
Melding til barnevernet Melding til barneverne Melding til barneverne
Kultur - fritid - idrett

Hent skjmea 

(word) 

Hent skema 

(pdf) 

Elektronisk Info
Søknadsskjema idrettsfond Søknadsskjema idrettsfond[1] Søknadsskjema idrettsfond[1]
Søknadsskjema kulturfond Søknadsskjema kulturfond[1] Søknadsskjema kulturfond[1]
Søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis Ledsagerbevis

Søknad om konsesjon for fremvisning og omsetning

av film og videogram

Søknad om konsesjon for framvisning av film osv. Søknad om konsesjon for framvisning av film osv.
Helse - pleie - omsorg

Hent skjema 

(word) 

Hent skjema 

(pdf) 

Elektronisk Info

Søknadsskjema - Rehabilitering, helse- og omsorgstjenester, omsorgslønn, trygghetsalarm

Søknad helse og omsorg Tynset - 300815 Søknad helse og omsorg Tynset - 300815
Henvendelseom individuell plan Individuell plan - henvendelse Individuell plan - henvendelse
Tekniske tjenester - plan, bygg, geodata

Hent skjema 

(word)

Hent skjema 

(pdf) 

Elektronisk Info
Søknad om kommunal bolig Søknadsskjema Tynset kommune under utarbeidelse Søknad om kommunal bolig Kriterier for tildeling av kommunal bolig
Melding om gravearbeid Gravemelding Gravemelding

Søknad om tilknytning til kommunalt vann- og

avløpsanlegg
 

Tilknytning kommunal vann- og avløp Tilknytning kommunal vann- og avløp

Melding om innstallering av ildsted/rep. av

røykpipe

Skjema sjekkliste melding  for innstallasjon av ILDSTED MHBR (2)
Søknad om vannmåler Søknad om vannmåler Søknad om vannmåler

Rekvisisjon kartforretning/søknad om deling
(Søknad om tiltak/deling - Krav om matrikulering av enheter som

ikke krever behandling etter PBL - Rekvisisjon av oppmålingsforretning)

Rekvisisjon kartforretning søknad om deling
Søknad om gebyrendringer Søknad om endring av gebyrgrunnlag Søknad om gebyrendringer
Skjema byggesak Skjema

 

Skjema eiendomssak

Skjema
Miljø, landbruk og næring

Hent skjema 

(word) 

Hent skjema 

(pdf) 

Elektronisk Info
Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark Søknadsskjema motorferdsel
Søknad om motorferdsel i Knutshø Motorferdsel i Knutshø Motorferdsel i Knutshø
Kontrakt for leiekjøring Kontrakt for leiekjøring Kontrakt for leiekjøring
Søknad om støtte fra Næringsfondet Søknad om støtte fra næringsfondet Søknad om støtte fra næringsfondet Retningslinjer for kommunens næringsfond

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av

fast eiendom

PDF6
Søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom
Diverse

Hent skjema 

(word)

Hent skjema 

(pdf) 

Elektronisk Info
Godtjgøring til folkevalgte Godtgjøring folkevalgte Godtgjøring folkevalgte Veileder til skjema for godtgjøring til Folkevalgte
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse

Legeattest 

Parkeringstillatelse

Legeattest 

Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - (leveres Servicetorget senest 2 uker før arrangement) Serveringsbevilling søknad 702429 Salg og skjenking av alkohol
Søknad om serveringsbevilling

 

 

Salg og skjenking av alkohol
Søknad om skjenkebevilling Skjenkebevilling søknad Salg og skjenking av alkohol
Søknad om bevilling til salg av alkohol gruppe 1 Salgsbevilling gr. 1 702437 Salg og skjenking av alkohol
Søknad om støtte fra Næringsfondet 9737-Søknad om støtte fra næringsfondet[1] 9737-Søknad om støtte fra næringsfondet[1]
Søknad om skatteattest Søknad om skatteattest Søknad om skatteattest

 

Skjema/blanketter fra statlige instanser 

 

   

Publisert av: Tone Fiskvik
04.10.2011