HPV-vaksine

sprøyte2Fra høsten 2018 vil gutter på 7.klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. HPV-vaksinen har vært et tilbud til jenter på 7.klassetrinn siden 2009.

Informasjon om dette vil bli gitt til de aktuelle klassene og foreldre/foresatte før vaksinering. https://www.fhi.no/nyheter/2018/tilbud-om-hpv-vaksine-til-gutter-fra-hosten-2018/.

Publisert av: Tone Fiskvik
10.01.2018