Drømmestipendet 2018 – Nominerte fra Tynset

Drømmestipendet 2018Vi har gleden av å presentere de nominerte ungdommene fra Tynset. Dette er et knippe talentfulle ungdommer fra regionen som har vist helt spesielle ferdigheter innen hvert sitt område. Les  mer om Drømmestipendet og disse flotte ungdommene og drømmene deres på linkene under.

Drømmestipendet:

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner 

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer ... les mer 

   

Gard Lervang 

Mali Fremmergård 

Publisert av: Tone Fiskvik
28.02.2018