IKT-driftsleder ved IKT Fjellregionen IKS

stilling ledig1IKT Fjellregionen IKS har ledig 100 % stilling som IKT-driftsleder.
Stillingen har sitt ansettelsesforhold i Tynset kommune. Tynset kommune bidrar i likhet med de øvrige eierkommunene med utleie av personressurser til drift, brukerstøtte og videreutvikling av IKT-løsninger. Les mer om stillingen og søk her.

Publisert av: Tone Fiskvik
07.05.2018