Administrasjonen

 Tynset rådhus1

Tynset kommune er en flat organi-

sasjon med rådmannen som

øverste administrative leder. 

Under rådmannen er det 17 Tjenesteområder

 (resultatenheter).

Servicetorget,  Sentraladministrasjonen og 

Økonomiavdelingen er stabsfunksjoner som

rapporterer direkte til rådmannen.

Gjeldende organisasjonsmodell ble iverksatt fra

01.07.02. Modellen ble oppdatert fra 01.08.10.


 

Organisasjonskart Delegeringsreglement
Etiske retningslinjer Kommunevåpen
Borgelig vigsel i Tynset kommune Antall årsverk

 

11.03.2011